menggunakan style italic

menggunakan style normal

menggunakan style oblique